Om oss bakom "De va mæ och Husåspelet"

Föreningen Husåspelet skapar, lever och erbjuder kultur i Huså - och när det behövs - på andra platser här i världen.


Föreningen Husåspelet bildades 1978 med syfte att möjliggöra musikteatern Husåspelet om Huså och Huså bruks historia.

Längs vägen från det som idag är historia och som blivit vår samtid, har föreningens uppdrag - tack vare det som teatern Husåspelet lämnade kvar som ett gott och viktigt arv att förvalta -  vidgats till att omfatta ett stort och gemensamt ansvar för att skapa, leva och erbjuda kultur i Husåspelets anda av gemenskap,  genomförande och glädje! 


Föreningen Husåspelet är en ideell förening. Stadgarna hittar du här...:

Du som delar föreningens värdegrund är varmt välkommen som medlem. För mer info kontakta föreningen här... här... 


Styrelsen för verksamhetsåret 2022 består av följande personer:

Harriet Möller (ordförande), Teresa Jonsson (kassör), Ulla Tysk (sekreterare)


övriga ordnarie ledamöter: Gustav Kling, Karin Olofsson, Markus Forsberg, Sara Gunnarsson och Kurt Olofsson.


Styrelsesuppleanter: Mats Tysk och Lennart Forss