Om oss bakom "De va mæ och Husåspelet"

Föreningen Husåspelet skapar, lever och erbjuder kultur i Huså - och när det behövs - på andra platser här i världen.


Föreningen Husåspelet bildades 1978 med syfte att möjliggöra musikteatern Husåspelet om Huså och Huså bruks historia.

Längs vägen från det som idag är historia och som blivit vår samtid, har föreningens uppdrag - tack vare det som teatern Husåspelet lämnade kvar som ett gott och viktigt arv att förvalta -  vidgats till att omfatta ett stort och gemensamt ansvar för att skapa, leva och erbjuda kultur i Husåspelets anda av gemenskap,  genomförande och glädje! 


Föreningen Husåspelet är en ideell förening. Stadgarna hittar du här...:

Du som delar föreningens värdegrund är varmt välkommen som medlem. För mer info kontakta föreningen här... här... 


Medlemsavgiften 2023 är 50:- och swishas till 123 567 52 93 - snälla ange epost som meddelande när du swishar!


Styrelsen för verksamhetsåret 2023 består av följande personer:

Harriet Möller (ordförande), Teresa Jonsson (kassör), Ulla Tysk (sekreterare/vice ordförande)


Övriga ordnarie ledamöter: Karin Olofsson och Markus Forsberg

Suppleanter: Gustav Kling, Sara Gunnarsson, Lennart Forss och Kurt Olofsson.


Ordinarie revisorer: Mats Tysk och Carina Forss             Revisorssuppleant: Curt Lind


Valberedning: Linda Forss (sammankallande) och Magnus Olofsson