Husåspelet - de va ma - vår historia om Husåspelet

Och när spelas teaterföreställningen "De va ma - vår historia om Husåspelet" igen då?
Eller kommer självaste HUSÅSPELET tillbaka?


Det gamla är över, det nya kommer ochhär och nu finns delar av både "Husåspelet" och "Vår historia om Husåspelet"

i de vandrande föreställningar som arrangeras publikt som öppna föreställningar vid enstaka tillfällen sommartid

och som kan bokas av grupper när som helst. 


Kanske ska vi satsa på ett 45-årsjubileum med en nyskapande föreställning som knyter samman då och nu och sen?


Inspireras gärna framåt av allt som varit - bland annat av 40-årsjubileumet 2019.  

2019 års ensemble tackar för sig.

Foto: Simon Stanford, Afrika Select